OKK:n kiertopalkintojen säännöt


Päivitetty OKK:n hallituksen päätöksellä 20.11.2010

Kekrun Malja (lahjoittanut Kekrun Kennel, Paavo Kekarainen)


Jaetaan OKK:n järjestämissä kaer- kokeissa parhaan pistemäärän saavuttaneelle, OKK:n jäsenen
omistamalle, palkitulle koiralle. Pisteiden ollessa tasan, korkeammassa luokassa saavutettu tulos
voittaa kiertopalkinnon. Jos samassa luokassa kilpailevien koirien pisteet ovat edelleen tasan,
iältään nuorempi koira voittaa.

Istarin kennelin lautanen (lahjoittanut Istarin Kennel, Kauko Hourula)

Jaetaan OKK: jäsenen koiralle, joka on ko. kalenterivuonna saavuttanut parhaan palkitsemiseen
johtaneen pistemäärän kaer -kokeissa. Pisteiden ollessa tasan, korkeammassa luokassa saavutettu
tulos voittaa kiertopalkinnon. Jos samassa luokassa kilpailevien koirien pisteet ovat edelleen tasan,
iältään nuorempi koira voittaa.

Molemmat kiertopalkinnot jaetaan vuosittain sääntöjen mukaan kalenterivuotena saavutetuista kaer-
koepalkinnoista. Omistajien on itse ilmoitettava tulokset kerhon sihteerille hyvissä ajoin ennen
jakotilaisuutta (joita ovat mm. pikkujoulut tai vuosikokous). Palkintojen jakotilaisuudesta
ilmoitetaan OKK:n nettisivuilla kalenterivuosittain loka-joulukuun aikana. Palkinnon vuosittainen
haltija hoitaa kiertopalkinnon kaivertamisen ja sen palauttamisen kaiverrettuna seuraavan vuoden
palkintojenjakotilaisuuteen.

Muut palkinnot

OKK palkitsee vuosittain tilaisuuksissaan menestyneitä jäseniä ja koiria. Muista palkitsemisesta
päättää kalenterivuosittain OKK:n hallitus.