Vuosikokous 8.2. Auranmajalla klo 18

Oulun kanakoirakerhon vuosikokous 2017 Auranmajalla.

Käydään läpi sääntömääräiset asiat ja jaetaan kiertopalkinnot Kekrun malja ja Istarin lautanen. Kekrun lautanen jaetaan parhaiten menestyneelle OKK:n koirakolle OKK:n omissa kokeissa ja Istarin lautanen kovimmalla koetulokselle kaudella 2016.

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa.
4. Esitetään yhdistyksen varainhoitokertomus, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
6. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle tilivuodelle.
7. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle vuodelle.
8. Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen varsinaisten jäsenten valinta.
9. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali.
10. Hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenten valinta
• varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan valinta
11. Hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat.
12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
– Kiertopalkintojen jako: Kekrun Malja ja Istarin Lautanen
– mahdolliset muut huomion osoitukset: Riistakoira 2016 ”myyntitykit”

OKK